Eksperyment LHCb

Trójwymiarowe modele układu monitorowania

Układ RASNIK

Układ laserowy
Wygląd detektora
Symulacja układu monitorowania położenia komór dryfowych w eksperymencie LHCb

Więcej informacji o eksperymencie LHCb znajdziesz tutaj.