Realizowane projekty

Nazwa projektuProtocol Deviation Management System
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasuczerwiec 2013 - grudzień 2013
Cele projektuSystem do ewidencji i obsługi naruszeń protkołów badań klinicznych
Przypisany zespół2 biznesowych + 6 technicznych
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, nadzór nad dewelopmentem, opracowanie wdrożenia
TechnologieJava, Oracle, Siebel Clinical, TIBCO
UwagiPierwotnym celem projektu było spełnienie wymagań autytorów dotyczących jedynie analizy i raportowania naruszeń. Dzięki kompleksowemu zbadaniu obszaru osiągnięto 'przy okazji' znaczną poprawę efektywności istniejącego procesu obsługi dokumentów przy tych samych nakładach.
Nazwa projektuAffiliate PASSPORT
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasustyczeń 2013 - sierpnień 2013
Cele projektuSystem to gromadzenia i prezentacji kluczowych miar jednostek affiliowanych
Przypisany zespół1 biznesowy + 3 technicznych
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, nadzór nad dewelopmentem
TechnologieJava, Oracle
Uwagi
Nazwa projektuCHRIS
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasu2012-2013
Cele projektuZintegrowana samoobsługowa platforma HR
Przypisany zespół5 biznesowych + 5 technicznych
Zakres odpowiedzialnościAnaliza i automatyzacja procesów biznesowych, weryfikacja wymagań, badanie użyteczności
TechnologieSAP HCM
Uwagi
Nazwa projektuClinical Trial Portal
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasu2012-2013
Cele projektuZintegrowana platforma internetowa do obsługi badań klinicznych w placówkach badawczych
Przypisany zespół10 biznesowych + 5 technicznych
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, badania użyteczności.
TechnologieCQ5, Siebel Clinical
Uwagi
Nazwa projektuAPAC BI
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasu2011
Cele projektuSystem analizy struktury sprzedaży
Przypisany zespół3 biznesowych + 4 technicznych
Zakres odpowiedzialnościAnaliza przepływu i obróbki danych oraz opracowanie wdrożenia.
Technologiesalesforce.com, Informatica PowerCenter
Uwagi
Nazwa projektuSLS
OdbiorcaPZU S.A. (ubezpieczenia)
Zakres czasu2011
Cele projektuSystem likwidacji szkód ubezpieczeniowych
Przypisany zespół2 biznesowych + 4 technicznych
Zakres odpowiedzialnościPrzygotowanie specyfikacji zmian do systemu
TechnologieEnterprise Architect
Uwagi
Nazwa projektuDirect Sales
OdbiorcaLEX MED (opieka medyczna)
Zakres czasulistopad 2010 - maj 2011
Cele projektuSamoobsługowa platforma dla pacjentów umożliwiająca zakup usług medycznych online oraz podgląd ich statusu. Integracja serwisu WWW z systemami medycznym, płatności online i księgowym.
Przypisany zespół5 biznesowych + 5 technicznych
Zakres odpowiedzialnościProjektowanie procesów biznesowych, opracowanie architektury funkcjonalnej i danych, analiza wymagań, specyfikacja rozwiązania
TechnologieEnterprise Architect, Serena Prototype Composer
Uwagi
Nazwa projektuArchitektura korporacyjna
OdbiorcaLUX MED (opieka medyczna)
Zakres czasumaj 2010 - październik 2010
Cele projektuDefiniowanie nowej strategii dla architektury IT przedsiębiorstwa.
Przypisany zespół3 technicznych
Zakres odpowiedzialnościOpracowanie architektury funkcjonalnej
TechnologieEnterprise Architect
Uwagi
Nazwa projektuCRM
OdbiorcaLUX MED (opieka medyczna)
Zakres czasumarzec 2010
Cele projektuOpracowanie koncepcji systemu obsługi klienta w zakresie: zarządzania danymi klienta, kontaktami z klientem, dokumentacją klienta, widok klienta 360 stopni, portal klienta.
Przypisany zespół3 biznesowych + 2 technicznych
Zakres odpowiedzialnościAnaliza biznesowa
TechnologieEnterprise Architect, Serena Prototype Composer
Uwagi
Nazwa projektuFakturator
OdbiorcaLUX MED (opieka medyczna)
Zakres czasustyczeń 2010 - czerwiec 2013
Cele projektuSystem do kompleksowej obsługi rozliczeń z klientami obejmujący katalog produktów, biling, taryfikację, fakturowanie, rozliczanie należności i windykację, księgowość podatkową, bilansową i zarządczą.
Przypisany zespół5 biznesowych + 4 technicznych
Zakres odpowiedzialnościAnaliza biznesowa, przygotowanie zapytania ofertowego, koordynacja zespołu analityków systemowych
TechnologieEnterprise Architect, Serena Prototype Composer
Uwagi
Nazwa projektue-Podpis
OdbiorcaLUX MED (opieka medyczna)
Zakres czasugrudzień 2009 - wrzesień 2010
Cele projektuWdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej opatrzonej podpisem elektronicznym.
Przypisany zespół5 biznesowych + 4 technicznych
Zakres odpowiedzialnościAnaliza biznesowa i systemowa, testy akceptacyjne
TechnologieEnterprise Architect
Uwagi
Nazwa projektuSODiR
OdbiorcaPaństwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (sektor publiczny)
Zakres czasuwrzesień 2008 - listopad 2009
Cele projektuSystem obsługujący realizację wypłat dofinansowania i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Przypisany zespół5 biznesowych + 10 technicznych + 2 podwykonawców
Zakres odpowiedzialnościAnaliza biznesowa i systemowa, szkolenia dla końcowych użytkowników
TechnologieTest Director, J2EE, Oracle
UwagiKonieczność śledzenia zmian w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.
Nazwa projektuFront-End
OdbiorcaPKO Bank Polski S.A. (bankowość detaliczna)
Zakres czasukwiecień-sierpień 2008
Cele projektuIntegracja kilkunastu aplikacji do obsługi klienta detalicznego na wspólnej przestrzeni roboczej.
Przypisany zespół7 biznesowych
Zakres odpowiedzialnościPrzeprowadzenie dowodu koncepcji, przygotowanie karty projektu
TechnologieJacada, Customer Care Framework, Chordiant
Uwagi
Nazwa projektuSafety Surveillance Tool
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasusierpień-grudzień 2007
Cele projektuBaza danych służąca ewidencji i śledzenia zdarzeń niepożądanych we wczesnych etapach rozwoju leku.
Przypisany zespół7 technicznych + 3 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościAnaliza wymagań, specyfikacja rozwiązania, zarządzanie projektem
TechnologieJava, Spring, Hibernate, WebWork, Lucene, JMS, Freemarker, JavaScript, jQuery, CSS, Maven, WebLogic, Oracle, Test Director
UwagiPomyślne wprowadzenie do procesu wytwórczego oprogramowania koncepcji prototypów papierowych.
Nazwa projektuPharmacovigilance Licensing Database
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasukwiecień-czerwiec 2007
Cele projektuAplikacja do ewidencji umów licencyjnych pomiędzy firmą i jej partnerami licencyjnymi.
Przypisany zespół4 techniczne + 4 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościAnaliza wymagań, specyfikacja i projekt rozwiązania, testy jednostkowe i systemowe, zarządzanie projektem
TechnologieJava, Spring, Hibernate, Struts, JSP, JavaScript, Ajax, Maven, WebLogic, Oracle, Test Director
Uwagi Projekt dostarczony bez bezpośredniego kontaktu pomiędzy zespołami technicznym i biznesowym
Nazwa projektuMedDRA Browser
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasulipiec 2006-maj 2007
Cele projektuSłownik terminów medycznych z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania i grupowania. Zawiera obsługę wersjonowania słowników oraz różnych wersji językowych oraz zaawansowane procedury konwersji. Udostępniony zarówno jako aplikacja www i web serwis.
Przypisany zespół4 techniczne + 4 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościAnaliza wymagań, specyfikacja i projekt rozwiązania, testy jednostkowe i systemowe, zarządzanie projektem
TechnologieJava, Spring, Hibernate, Struts, JSP, JavaScript, Ajax, xFire (web service), Ant, WebLogic, Oracle, Test Director
UwagiInicjatywa pojedynczej jednostki biznesowej została rozszerzona na ogólnodostępne rozwiązanie korporacyjne (w pracach projektowych bezpośrednio uczestniczyły 4 jednostki)
Nazwa projektuAdvent 4.2
OdbiorcaMiędzynarodowa firma farmaceutyczna
Zakres czasukwiecień 2004-sierpień 2006
Cele projektuKluczowy system nadzoru nad bezpieczeństwem leków (rejestracja, obsługa i raportowanie zdarzeń niepożądanych).
Przypisany zespół20 technicznych + 4 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościProgramowanie i testy jednostkowe
TechnologieJ2EE, Struts, JSP, JavaScript, Ant, WebLogic, Oracle, Agile, automatyczne testy systemowe (SilkTest, Python, Ruby+Watir)
UwagiCelem inicjatywy było przepisanie systemu opartego o Oracle Forms na technologię J2EE
Nazwa projektuPortfolio
OdbiorcaABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna)
Zakres czasu2003-2004
Cele projektuProwadzenie ewidencji i raportowanie portfeli papierów wartościowych departamentu skarbu.
Przypisany zespół1 techniczna + 2 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie.
TechnologieJ2EE, EJB, Struts, JSP, JavaScript, WebSphere, Oracle
Uwagi
Nazwa projektuDirect Debit
OdbiorcaABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna)
Zakres czasu2003
Cele projektuAplikacja umożliwiająca obsługę polecenia zapłaty. Weryfikacja zleceń klientów, generowanie i rozliczanie transakcji, naliczanie opłat oraz raportowanie.
Przypisany zespół1 techniczna + 2 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie.
TechnologieJ2EE, EJB, Struts, JSP, JavaScript, PL/SQL, JBoss, WebSphere, Oracle, AS400, MultiCash, Elixir
UwagiBardzo elastyczne i wyrafinowane schematy obsługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Integracja z głównym systemem bankowym, KIRem i systemem bankowości elektronicznej. Pierwsza inicjatywa wprowadzenia trzy warstwowej architektury to polskiego oddziału banku.
Nazwa projektuCash Collection
OdbiorcaABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna)
Zakres czasu2002-2003
Cele projektuAplikacja wspierająca zarządzanie gotówką (rozliczenia, księgowania, raportowanie)
Przypisany zespół1 techniczna + 1 biznesowa
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie.
TechnologieVB (MS Access), PL/SQL, Oracle, MultiCash
Uwagi
Nazwa projektuFactoring
OdbiorcaABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna)
Zakres czasu2002
Cele projektuAplikacja umożliwiająca obsługę faktoringu. Weryfikacja zleceń klientów, generowanie i rozliczanie transakcji, naliczanie opłat oraz raportowanie.
Przypisany zespół1 techniczna + 1 biznesowa
Zakres odpowiedzialnościIdentyfikacja i analiza wymagań, definicja i projekt rozwiązania, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie.
TechnologieVB (MS Access), PL/SQL, Oracle, AS400, MultiCash
UwagiBardzo elastyczne i wyrafinowane schematy obsługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Integracja z głównym systemem bankowym, systemem Direct Debit i systemem bankowości elektronicznej.
Nazwa projektuReuters Kondor+
OdbiorcaABN AMRO Bank Polska S.A. (bankowość korporacyjna)
Zakres czasu2001
Cele projektuPilotowe wdrożenie globalnego rozwiązania do zarządzania ryzykiem. Przygotowanie/aktualizacja wskazówek, procedur i instrukcji obsługi dla masowych wdrożeń.
Przypisany zespół5 technicznych + 2 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościLokalne zarządzanie projektem, weryfikacja instalacji i konfiguracji, przygotowanie/przegląd wskazówek, procedur i instrukcji obsługi. Administracja i utrzymanie po wdrożeniowe (dostosowanie funkcjonalności do lokalnych potrzeb, raportowanie).
TechnologieKondor+, Unix, C, Sybase, VB, AS400
UwagiPomimo wielu problemów technicznych związanych ze sprzętem i integracją systemów projekt zakończony sukcesem w terminie.
Nazwa projektuAsset Management
OdbiorcaABN AMRO Asset Management, WBK AIB Asset Management (zarządzanie aktywami)
Zakres czasu1997-1998
Cele projektu Budowa komercyjnego, głównego systemu do obsługi organizacji zarządzających aktywami w zakresie:
 • rejestracji portfeli papierów wartościowych,
 • prowadzenia ewidencji transakcji,
 • definiowania i utrzymania strategii inwestycyjnych bazujących na portfelach modelowych,
 • generowanie transakcji bazujących na odchyleniach od modelu,
 • analiza inwestycji (np. Profit/Loss , Break Even Point, Return on Investment),
 • obsługa punktów odniesienia,
 • raportowanie,
 • naliczanie opłat.
Przypisany zespół6 technicznych + 3 biznesowe
Zakres odpowiedzialnościEkspert domenowy, identyfikacja i analiza wymagań biznesowych, kontrola jakości, wsparcie sprzedaży (prezentacje systemu dla potencjalnych klientów)
TechnologiePowerBuilder, Sybase Anywhere
Uwagi Inicjatywa uruchomiona na bazie doświadczeń zdobytych przy systemie Portfolio Administration System dostarczonego do ING BSK Asset Management (niżej). Wykonanie Projekty Bankowe Polsoft we współpracy z ABN AMRO, WBK AIB
Nazwa projektuPortfolio Administration System
OdbiorcaING BSK Asset Management (zarządzanie aktywami)
Zakres czasu1995-1996
Cele projektu Główny system wsparcia działalności firmy w zakresie:
 • rejestracji portfeli papierów wartościowych,
 • prowadzenia ewidencji transakcji,
 • definiowania i utrzymania strategii inwestycyjnych bazujących na portfelach modelowych,
 • generowanie transakcji bazujących na odchyleniach od modelu,
 • analiza inwestycji (np. Profit/Loss , Break Even Point, Return on Investment),
 • obsługa punktów odniesienia,
 • raportowanie,
 • naliczanie opłat.
Przypisany zespół1 techniczna + 1 biznesowa
Zakres odpowiedzialnościAnaliza wymagań, specyfikacja i projekt systemu, programowanie, testowanie, wdrożenie i utrzymanie.
TechnologieMS Access
Uwagi ING BSK AM było pierwszą organizacją w Polsce, która dostała licencję na zarządzanie aktywami. Wspomniany system był pierwszym działającym systemie na rynku i zdefiniował standardy dla innych systemów. Na jego podstawie firma Projekty Bankowe Polsoft zbudowała komercyjne rozwiązanie (Asset Management projekt powyżej). Pozytywnie oceniona przez audytorów PWC.